Súkromná lekcia 1 hod. 2 hod. 3 hod. 4 hod.  
1 osoba 22 € 44 € 66 € 88 €
2 osoby 20 € 35 € 47 € 57 €

 

Skupinová lekcia 1 hod. 2 hod. 3 hod. 4 hod.  
3 osoby 18 € 28 € 38 € 46 €
4 osoby 16 € 28 € 38 € 46 €

CENA JE KALKULOVANÁ NA JEDNOTLIVÚ OSOBU - V CENE VÝUKY JE  ZAHRNUTÝ SKIPAS NA LV200  a vlek v lyžiarskej škôlke. 

Naším zákazníkom je poskytovaná 10% - ná zľava v požičovni lyžiarskej a snowboardovej výstroje. Informácie na tel.čísle 0905 269 558.

 

VAŠA REKLAMA
Info. 0901 737 370