Sezóna 2021/2022

PREVÁDZKOVÉ HODINY
denné lyžovanie 09:00 - 16:00
 
večerné lyžovanie 17:00 - 20:00

 

 


     
Celodenný 18.00 € 16,00 € 14,00 €
4 hodinový
16,00 € 14,00 € 12,00 €
3 hodinový
15,00 € 13,00 € 11,00 €
2 hodinový 14,00 € 12,00 € 10,00 €
1 hodinový
12,00 € 10,00 € 8,00 €
1 jazda
2,50 € 2,50 € 2,50 €
5 jazdový
10,00 € 10,00 € 10,00 €
Rodinný 2 + 1 41 €


Rodinný 2 + 2 48 €  
Večerné lyžovanie
10,00 € 9,00 € 7,00 €
lyžiarské výcviky - (Školy) - deň
- - - - - - - - - - - - - - -


   

     
Vysvetlívky

SKIPAS
Skipasy vo forme čipovej karty sú zálohované sumou 2 Eurá. Záloha bude vrátená pri vrátení karty v nepoškodenom stave. Spolu so SKIPASOM obdrží zákazník pokladničný doklad o zaplatení. Tento doklad si starostlivo uschovajte pre účely prípadnej reklamácie lístka a pre kontrolu počas lyžovania.

RODINNÉ
Rodinný 2+1 platí len na celodenné skipasy pre 2 rodičov a 1 dieťa. Rodinný 2+2 platí len na celodenné skipasy pre 2 rodičov a 2 deti. Pri rodinných lístkoch je potrebné pre dokladovanie nároku na zakúpenie týchto typov lístkov karta poistenca.

DETSKÝ
Detský skipas platí pre deti do 12 rokov - kontrola kartou poistenca.

JUNIOR
Skipas Junior platí pre osoby do 18 rokov - kontrola kartou poistenca

SENIOR
Skipas Senior platí pre osoby nad 60 rokov  - kontrola kartou poistenca a preukazu ZŤP.

 

Celodenný skipas neplatí na večerné lyžovanie.

Prepravné sa nevracia pri zlom počasí, strate, poškodení, výpadku elektrickej energie a dočasnom odstavení vleku z titulu technickej poruchy.

Skipas je neprenosný na inú osobu a je zakázané ho používať na podnikateľské aktivity, napríklad ( lyž.škola, lyž., snb. inštruktor a podobne) - pri zistenom neoprávnenom používaní skipasov  bude  skipas odobratý prevádzkovateľom strediska  bez nároku na odškodnenie.

V cene prepravného nie je zahrnuté poistenie.

U deti do 15r. je povinná lyžiarska prilba

VAŠA REKLAMA
info@skibezovec.sk